Badanie okresowe instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego 500zł.

Badanie odbiorcze instalacji elektrycznej (domu jednorodzinnego) – 750 zł.

 

Pozostałe:

Impedancja pętli zwarcia

7,00 zł / punkt

Badanie wyłączników różnicowo-prądowych

30,00 zł / punkt

Rezystancja izolacji 1  i 3 fazowej

10 zł / obwód

Pomiar rezystancji uziemień odgromowych

60,00 zł / szt.

Pomiar rezystancji uziemień ochronnych

40,00 zł /szt.

Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych

10,00 zł/obwód