Wykonujemy:

  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów 
  • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
  • Pomiary rezystancji uziemienia
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych
  • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
  • Odbiory budynków
  • Automatyka bram
  • Inteligentne budynki

Ponadto usługi z zakresu:
- elektryka mieszkaniowa nowa i modernizacje 
- montaż opraw oświetleniowych 
- konserwacja
- naprawy
- awarie