Instalacja odgromowa to element zabezpieczający dom, obiekt nie tylko przed pożarem.

Jej zadaniem jest również ochrona instalacji elektrycznej podczas uderzenia pioruna i przepięciami, dlatego istotne jest aby wykonana został sumiennie i wykonana zgodnie ze sztuk i sprawdzana okresowo.